Målsætning og strategi

Mål og strategi
Indhold

Når målet er defineret, kan handlinger præciseres.

Præciseres i organisationens funktioner

Værktøjet er et vigtigt redskab for ansvarlige medarbejdere