Værdier

At mennesker og organisationer udvikles, samt at ressourcer bevares

Bæredygtighed

Etisk og indfølende/empatisk omgang med mennesker

Minimal forbrug af uerstattelige ressourcer:

 • Elforbrug baseret på 80% solenergi
 • Fjernvarmeforsyning
 • Vandforbrug monitoreres via Leakbot
 • Affaldssortering og genbrug
 • Transport via plug-in hybrid køretøj
 • Minimal transportbehov ved hensigtsmæssig on-line mødeafvikling
 • Risikoanalyse og rettidig aktion for vedligehold af faciliteter og udstyr

Resultater

Teamwork – fundamentet for resultater:

 • Certificering af ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø/sikkerhed
 • Faglig og social udvikling af medarbejdere
 • Videndeling
 • Procesoptimering – OEE
 • Auditering – skaber nye ideer til udvikling

Værktøj:

 • Nærvær og empati overfor aktuel behov
 • Ildsjæl –  at gøre en forskel
 • Respekt og ansvarlighed
 • Brug af PDCA
 • Ledelsens evaluering
 • Auditering, risikovurdering, mitigering og validering
 • Styring af ændringer
 • CAPA og årsagsanalyse
 • Lean Six Sigma.
 • Ajour via netværksgrupper
 • CV eksempel: 221216 Medical_Device