Gennemgang af jeres system

Eksempler

Hvilke standarder skal overholdes?

Regulatoriske krav og kundekrav

Gennemgang af eksisterende beskrivelser

Samtale om behov og kundekrav

Intern Audit – påvise at krav overholdes

vurdering af risici

Planlægge forbedringer

Samtale

Kerneområder

Ledelsens evaluering
Kundekrav og myndighedskrav
Trends og fremtidig behov
Analyse af reklamationer
5D/8D rapportering
Procesoptimering
Spildanalyse og optimering
Dataanalyse og Lean/Six Sigma